Saturday, 26 May 2012

Puasa di bulan Rajab

Barang siapa berpuasa di awal bln Rajab sehari, maka ia laksana berpuasa setahun.
puasa 2 hari di awal bln Rajab seakan beribadah 2 tahun.
Bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu" neraka jahanam.
Bila puasa 8 hari, dibukakan untuknya 8 pintu surga.
Bila puasa 10 hari, Allah akan mengabulkan semua hajat permintaannya.
Dan Barang Siapa yg mengingatkan orang lain tentang ini, seakan beribadah 80 tahun.

No comments: